Fylm op de BelevenisTafel

De BelevenisTafel is een tafel met een touchscreen waarop ouderen uitgedaagd worden met leuke spelletjes, oefeningen voor het brein en nu ook de beweegvideo’s van Fylm.

Jort - Amarijn

“Wanneer ik zelf 1 op 1 met iemand aan het oefenen ben, kunnen de andere bewoners bewegen met Fylm op de BelevenisTafel. Zo kan iedereen lekker aan de slag.”

Jort Zuidhof – Bewegingsagoog bij Amarijn

Mooie momenten met de beweegvideo's van Fylm

De BelevenisTafel is een interactieve tafel die in heel veel zorgorganisaties staat. De tafel is er om een gesprek op gang te helpen en samen leuke momenten te beleven. Daarom past de de BelevenisTafel perfect bij Fylm.

Met de vele beweegoefeningen van Fylm willen we ouderen in bewegen brengen maar bovenal een leuke oude dag bezorgen. De beweegexperts binnen de zorgorganisatie kunnen zelf een keuze maken uit maar liefst 300 oefeningen. Zo kan het beweegprogramma aangepast worden op wat de ouderen kunnen én leuk vinden. Zodra je Fylm opstart op de BelevenisTafel beginnen de beweegvideo’s die geselecteerd zijn af te spelen.  

Zo werkt Fylm op de Belevenistafel

“Met één simpele tik op het scherm van de BelevenisTafel kun je gaan bewegen met de groep.”

Nathan Traas – Oprichter Fylm

Fylm op de BelevenisTafel