Anders bewegen in nieuwe lockdown

In deze lockdown staan we voor een nieuwe uitdaging om het onderzoek door te laten gaan. Het onderzoek gaat over werkdruk verlaging voor de verzorgende. Zorgmedewerkers hebben hun handen vol aan het verzorgen van de bewoners. Hierdoor krijgen ouderen mogelijk minder mogelijkheid om te bewegen. Hier kan Fylm een mooie bijdrage leveren!

Wij van Fylm staan er voor dat beweging werkdruk moet verminderen en het de levenskwaliteit van bewoners moet vergroten. Beweging is vooral in deze tijd erg belangrijk. We gaan ondanks het nieuws waar het kan met een frisse moed verder met de inzet en het onderzoek. Zeker op locaties die in cohort zijn (locaties dicht voor alle niet essentiële personen) is Fylm een uitkomst. De beweegexpert kan op afstand toch de juiste oefeningen in de huiskamers brengen. We hopen dat de ouderen goed blijven bewegen in deze tijden.

Hoewel het voor het onderzoek misschien niet het meest gunstig is blijven we positief. Dit is een mooie test voor Fylm waarin we erachter komen of Fylm bijdraagt aan de verlaging van de werkdruk van verzorgenden. Het moet juist geen extra druk opleveren.

We willen graag een goed beeld geven van het effect van Fylm, maar niet ten koste van. Gezondheid gaat boven alles. Daarom bekijken we specifiek per situatie hoe we het onderzoek invullen.

Hoe gaan wij nu verder? We houden nauw contact met zorggroep Ter Weel en de onderzoeksgroep. We blijven onderzoeken waar en wanneer het kan en we blijven actief met de ontwikkelingen achter de schermen. Ook maken we nieuwe content en verzinnen we oefeningen die aansluiten bij de doelgroep. Zo zorgen we dat we Fylm constant kunnen updaten met nieuwe video’s om de ouderen te blijven stimuleren om te bewegen.

We wensen iedereen in deze corona lockdown sterkte en veel positiviteit!

Wil je meer weten?
ga naar www.fylm.nl of mail naar info@fylm.nl