Handen vrij in de zorg

Fysiosoft heeft samen met Ter Weel en 2 afdelingen van de Hoge school Zeeland namelijk het KCOI en lectoraat Ouderenzorg een subsidie van de provincie Zeeland binnen gehaald.

Met de subsidie van Human Capital gaan we het komende jaar onderzoek doen naar de mate van werkdruk verlaging van Fylm binnen zorgcentrum Ter Weel.

Uit eerdere onderzoeken van de HZ is naar voren gekomen dat Fylm de werkdruk bij verzorgenden verlaagd, nu gaan we onderzoeken in welke mate dit daadwerkelijk is.

Wordt vervolgd!

Bedankt gedeputeerde Jo-annes de Bat van de provincie Zeeland!