Start Event bij Ter Weel

De deelnemers sparren over het Fylm onderzoek

Start Event

Dinsdag 19 oktober vond het start event van Fylm plaats. Samen met Zorggroep Ter Weel en de HZ University of Applied Sciences hebben we aan deelnemers van het onderzoek en externen uitgelegd wat we de komende 6 maanden gaan onderzoeken.

We hebben mee bewogen met Fylm en uitgelegd wat voor effecten het kan hebben op de bewoners. Verder hebben we in groepen gebrainstormd over stellingen die gaan over Fylm. Het is belangrijk om het gesprek hierover aan te gaan met de betrokkenen.

Impressievideo

Beelden zeggen meer dan woorden. Daarom hebben we voor jullie een korte impressie gemaakt om te zien hoe het Start Event er uit zag.

We hebben enorm veel zin om te starten! Iedereen die zich heeft ingezet voor dit event onwijs bedankt! Ook willen we de projectgroep bedanken voor de mooie invulling van dit event.
Dit alles mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland.

De resultaten van de inspiratiesessie worden bekeken en gedeeld

Planning

In de afgelopen tijd zijn we veel bezig geweest met het ontwikkelen van video’s voor Fylm. Daarnaast is de beweegknop van Fylm verder ontwikkeld.

Vanaf nu beginnen we met de nulmeting. Dit is een belangrijk eikpunt voor het onderzoek voor de resultaten van het onderzoek. Vanaf dan gaan we echt van start met de interventie. Ondertussen zijn er een kerngroep en een focusgroep.

De kerngroep zorgt dat het onderzoeksproces uitstekend verloopt. De focusgroep wordt ingezet om informatie op te halen uit de praktijk. Deze groep is dicht betrokken bij Fylm. Ten slotte word de effectmeting gedaan en vind de eind interventie en afsluitend event plaats.

Volg onze blog per fase als je benieuwd bent naar het proces! Kijk ook eens op onze LinkedIn: Fylm